Eastern Syriac :ܙܥܝܼܦ ܡܸܠܬܵܐ
Western Syriac :ܙܥܺܝܦ ܡܶܠܬܳܐ
Eastern phonetic :' z i:p ' mil ta:
Category :adjective
[Human → Speech]
English :tone, reply, remark ... : sharp-tongued / barb / scathing / cutting / biting / bitter / caustic ;
French :ton, réponse, remarque ... : à la langue acérée, cinglant / caustique / mordant / acerbe / tranchant , glacial ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܥܝܼܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ

See also : ܒܝܼܫ ܟܝܵܢܵܐ, ܣܵܪܘܿܫܵܐ, ܚܵܪܘܼܩܵܐ

Source : Other