Eastern Syriac :ܙܸܠܓܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܙܶܠܓܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܙܠܓ
Eastern phonetic :zil ga: ' né ta:
Category :adjective
[Human → Senses]
English :feminine of ܙܸܠܓܵܢܵܝܵܐ ;
French :féminin de ܙܸܠܓܵܢܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܠܓ, ܙܵܠܸܩ, ܙܠܵܓ݂ܵܐ, ܙܸܠܓܵܐ, ܙܵܠܘܿܓ݂ܵܐ, ܙܵܠܹܓ݂, ܙܸܠܓܵܢܵܝܵܐ, ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܙܸܠܓܵܢܵܝܬܵܐ, ܙܵܠܹܓ݂

Source : Bailis Shamun