Eastern Syriac :ܬܸܠܚܵܐ
Western Syriac :ܬܶܠܚܳܐ
Eastern phonetic :' til ḥa
Category :noun
[Human → Disease]
English :a hernia , a rupture ;
French :une hernie , une rupture ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܲܠܚܵܢܵܐ, ܬܠܵܚܬܵܐ, ܬܠܵܚܵܐ

See also : ܩܝܼܠܬܵܐ, ܟܸܪ݇ܣܵܐ ܦܪܵܛܬܵܐ, ܕܲܒܵܐ, ܦܪܘܿܬܝܵܐ