Eastern Syriac :ܬܘܼܩܵܢܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܩܳܢܳܐ
Eastern phonetic :tu: ' qa: na:
Category :noun
[Industry]
English :putty ;
French :le mastic , l'enduit ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܓܸܦܢܵܐ, ܡܘܼܕܵܟ݂ܵܐ, ܐܵܨܘܼܬ݂ܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin