Eastern Syriac :ܢܚܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܚܺܝܒ݂ܳܐ
Root :ܢܚܒ
Eastern phonetic :' nḥi: wa:
Category :adjective
English :poor , weak , pimping / sickly ;
French :pauvre , faible / chétif , souffreteux / maladif / de constitution délicate , faiblard ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܚܒ

See also : ܡܚܝܼܠܵܐ, ܒܲܨܝܼܨܵܐ, ܕܵܝܘܿܒ݂ܵܐ, ܒܲܓܝܼܪܵܐ, ܡܲܪܥܵܢܵܐ, ܙܲܒܘܼܢ, ܢܚܝܼܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun