Eastern Syriac :ܐܘܼܠܵܗ
Western Syriac :ܐܽܘܠܳܗ
Eastern phonetic :' u: la:
English :feminine : here she is ; masculine : ܐܘܼܠܹܗ : here he is ; plural : ܐܘܼܠܲܝܗܝ : here they are ;
French :féminin : la voici ; masculin : ܐܘܼܠܹܗ : le voici ; pluriel : ܐܘܼܠܲܝܗܝ : les voici ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐܘܼܠܹܗ, ܕܘܼܝܠܹܗ