Eastern Syriac :ܐܘܼܠܹܗ
Western Syriac :ܐܽܘܠܶܗ
Eastern phonetic :'u:li
English :masculine : here he is ; feminine : ܐܘܼܠܵܗ : here she is ; plural : ܐܘܼܠܲܝܗܝ : here they are ;
French :masculin : le voici ; féminin : ܐܘܼܠܵܗ : la voici ; pluriel : ܐܘܼܠܲܝܗܝ : les voici ;
Dialect :NENA

Cf. ܕܘܼܝܠܹܐ