Eastern Syriac :ܪܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܪܕܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' rda: na:
Category :verb
[Industry]
English :transitive verb : to spin (fiber, coton, wool ...) into thread / yarn ;
French :verbe transitif : filer , transformer (des fibres, du coton , de la laine ...) en fil ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܕܵܪܢܵܐ

See also : ܥܙܵܠܵܐ, ܡܲܥܙܵܠܵܐ, ܟܸܒ݂ܫܵܐ, ܡܲܥܙܵܠܵܐ, ܣܪܵܣܵܐ, ܥܵܙܘܿܠܵܐ, ܕܘܼܠܵܒܵܐ