Eastern Syriac :ܙܒܢ
Western Syriac :ܙܒܢ
Category :verb
[Humanities → Language]
English :1) to sell ; 2) ܙܒ݂ܢ : to buy ;
French :1) vendre ; 2) ܙܒ݂ܢ : acheter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :זבן

Cf. ܙܵܒ݂ܸܢ, ܡܙܵܒܸܢ, ܙܒ݂ܵܢܵܐ

See also : ܬܓܵܪܵܐ