Eastern Syriac :ܕܵܐܟ݂ܝܼܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܳܐܟ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :da: ḥi: ' iu: ta:
Category :noun
[Moral life → Quality]
English :quality ;
French :la qualité ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܵܐܟ݂ܝܼ

See also : ܐܲܗܘܵܠ, ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܕܝܼܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܛܲܒ݂ܥܵܐ, ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܬܵܐ