Eastern Syriac :ܛܝܼܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܛܺܝܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ṭi: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Rivers]
English :muddy , sloughy , miry ;
French :boueux , fangeux ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܛܝܼܢܵܐ, ܐܲܒ݂ܙܵܐ, ܣܝܵܢܵܝܵܐ, ܣܝܼܢܵܐ, ܛܝܼܢܵܐ, ܛܝܼܢܵܢܵܐ, ܛܝܼܢܵܢܬܵܐ, ܣܝܵܢܵܐ

Variants : ܣܝܵܢܵܝܵܐ

See also : ܐܲܒ݂ܙܵܐ, ܐܲܒ݂ܙܘܿܢܵܐ, ܪܵܨܝܼܢܵܝܵܐ, ܙܸܢܵܢܵܐ, ܢܸܙܡܵܐ