Eastern Syriac :ܡܲܢܗܹܐ
Western Syriac :ܡܰܢܗܶܐ
Eastern phonetic :' man hé
Category :verb
English :causative of ܢܵܗܹܐ : a) to make groan , to cause to wail , to cause to groan (?) / grumble (?) / gripe (?) , b) to cause to please (?) ;
French :causatif de ܢܵܗܹܐ : a) faire gémir , faire se plaindre , faire râler (?) / rouspéter (?) , b) faire se rendre agréable (?) / faire plaire (?) ;
Dialect :Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܵܗܝܵܐ

Variants : ܡܲܢܹܗ݇ܐ