Eastern Syriac :ܢܵܣܸܪ
Western Syriac :ܢܳܣܶܪ
Root :ܢܣܪ
Eastern phonetic :' na: sir
Category :verb
[Industry]
English :1) Classical Syriac : to saw , to cut out with a saw ; 2) NENA : to chew ;
French :1) syriaque classique : scier , débiter à la scie ; 2) NENA : mâcher , mastiquer ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܢܣܪ, ܢܸܣܪܵܐ, ܢܲܣܵܪܵܐ, ܢܣܵܪܵܐ, ܢܹܣܲܪܬܵܐ, ܡܲܣܵܪܬܵܐ, ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ, ܡܲܣܵܪܵܐ

Source : Maclean