Eastern Syriac :ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܦܝܼܡ
Western Syriac :ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܨܽܘܦܺܝܡ
Eastern phonetic :' ram tha:d ' ṣu: pi:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Samuel : 1, 1 : Ramathaim Zophim ;
French :1 Samuel : 1, 1 : Ramathaim Zophim ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܵܡܬ݂ܵܐ, ܪܵܡܵܬܲܝܡ ܨܘܼܦܝܼܡ

Variants : ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܕܵܘܩܹܐ

Peshitta : ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܕܵܘܩܹܐ ; Akkadian ṣapūnu : North

Peshitta : ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܕܵܘܩܹܐ ; akkadien ṣapūnu : le nord