Eastern Syriac :ܢܲܥܸܠ
Western Syriac :ܢܰܥܶܠ
Root :ܢܥܠ
Eastern phonetic :' na i:l
Category :verb
[Clothing]
English :transitive verb : person or animal : to shoe :
French :verbe transitif : personne ou animal : chausser , mettre un fer / ferrer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܥܠ, ܢܲܥܠܵܐ

Variants : ܢܲܥܘܼܠܹܐ

See also : ܡܲܠܒܸܫ, ܣܐܘܼܢܹܐ, ܣܵܐܸܢ

Source : Bailis Shamun