Eastern Syriac :ܬܵܘܪܵܬܵܐ
Western Syriac :ܬܳܘܪܳܬܳܐ
Root :ܬܪ
Eastern phonetic :to: ' ra: ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :see ܬܝܼܪܬܵܐ : a lymph node (?) ; ܥܘܼܒܝܵܢ ܬܵܘܪܵܬܹ̈ܐ : festering of the lymph nodes / scrofula ;
French :voir ܬܝܼܪܬܵܐ : un ganglion lymphatique (?) ; ܥܘܼܒܝܵܢ ܬܵܘܪܵܬܹ̈ܐ : une ulcération des ganglions lymphatiques / les écrouelles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܪ, ܐܸܬܝܼܪܬܵܐ, ܬܝܼܪܬܵܐ

See also : ܥܘܼܒܝܵܢ ܫܝܼܓ݂ܪܵܐ

Source : Bailis Shamun