Eastern Syriac :ܡܸܠܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܶܠܳܬ̈ܶܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :mil ' la: té
Category :noun
[Humanities → Language]
English :plural of ܡܸܠܬܵܐ ; see also ܡܸܠܹ̈ܐ : verbs ;
French :pluriel de ܡܸܠܬܵܐ ; voir aussi ܡܸܠܹ̈ܐ : des verbes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ, ܡܲܡܠܠܵܐ, ܡܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ

Source : Bailis Shamun