Eastern Syriac :ܕܸܙܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܶܙܳܝܳܐ
Eastern phonetic :di ' za: ia:
Category :noun
[Human being]
English :masculine : a native of ܕܸܙܵܐ : Diza ; feminine : ܕܸܙܵܝܬܵܐ ;
French :masculin : un habitant de ܕܸܙܵܐ : Diza ; féminin : ܕܸܙܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac