Eastern Syriac :ܕܸܙܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܕܶܙܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :di ' zé: ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminine of ܕܸܙܵܝܵܐ : a native of ܕܸܙܵܐ / Diza ;
French :féminin de ܕܸܙܵܝܵܐ : une habitante de ܕܸܙܵܐ / Diza ;
Dialect :Eastern Syriac