Eastern Syriac :ܥܲܫܸܢ
Western Syriac :ܥܰܫܶܢ
Root :ܥܫܢ
Eastern phonetic :' a: šin
Category :verb
English :1) transitive : to power , to supply with motive power / to fuel , to give energy to / to boost / to kick , to set in motion , to drive , to propel , to operate / to cause to work , to turn on / to switch on an appliance ... ; 2) see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܣܲܬܸܬ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ / ܬܲܩܸܦ / ܚܲܝܸܠ / ܚܲܠܸܢ ; wall, beam, military ... : to reinforce , to strengthen , to provide additional assistance to / to support / to sustain / to keep up / to prolong / to buoy up the economy, morale ... / to boost , to make stronger ;
French :1) transitif : alimenter en énergie motrice ... , mettre en marche / actionner , mener / conduire / propulser , donner de l'énergie à / stimuler / faire avancer / promouvoir , faire fonctionner / faire marcher ; 2) voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܣܲܬܸܬ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ / ܬܲܩܸܦ / ܚܲܝܸܠ / ܚܲܠܸܢ ; mur, poutre, autorité , militaire ... : renforcer / soutenir / gonfler le moral, l'économie ... / remonter , consolider / fortifier , assurer un mur ... , rendre plus fort / plus incisif , épauler / apporter son soutien à / prolonger / tenir à bout de bras un régime de gouvernement... , rendre plus prononcé / appuyer / envoyer de l'aide à , affermir / raffermir autorité ... , accentuer une opinion ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܫܢ, ܥܵܫܸܢ, ܥܫܵܢܵܐ, ܥܲܫܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܥܲܫܸܢ, ܥܲܫܘܼܢܹܐ, ܥܵܫܹܢ, ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ, ܥܲܫܝܼܢܵܐ, ܥܲܫܝܼܢ ܩܝܵܡܵܐ

See also : ܬܲܩܸܦ, ܬܲܩܘܼܦܹܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܝܘܼܠܹܐ, ܚܲܠܸܢ, ܚܲܠܘܼܢܹܐ, ܡܲܙܝܸܥ, ܡܲܙܝܘܼܥܹܐ, ܓܲܪܸܓ݂, ܓܲܪܘܼܓܹܐ, ܡܲܓ̰ܘܸܓ̰, ܡܲܓ̰ܘܘܼܓ̰ܹܐ, ܥܲܙܘܼܙܹܐ, ܥܲܙܸܙ

Source : Bailis Shamun