Eastern Syriac :ܥܲܫܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܥܰܫܽܘܢܶܐ
Root :ܥܫܢ
Eastern phonetic :a: ' šu: ni:
Category :verb
[Measures → Weight]
English :1) transitive : to power , to supply with motive power / to fuel , to give energy to / to boost / to kick , to set in motion , to drive , to propel , to operate / to cause to work , to turn on / to switch on an appliance ... ; 2) see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܣܲܬܸܬ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ / ܬܲܩܸܦ / ܚܲܝܸܠ / ܚܲܠܸܢ ; military ... : to reinforce , to sustain / to buoy up / to boost morale, economy ... , to strengthen , to provide additional assistance to / to support , to make stronger / to prolong / to keep up a regime, a pace, development ... ;
French :1) transitif : alimenter en énergie motrice ... , mettre en marche / actionner , mener / conduire / propulser , donner de l'énergie à / stimuler / faire avancer / promouvoir , faire fonctionner / faire marcher ; 2) voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܣܲܬܸܬ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ / ܬܲܩܸܦ / ܚܲܝܸܠ / ܚܲܠܸܢ ; militaire, économie ... : renforcer / soutenir / gonfler moral, économie ... , consolider / fortifier , rendre plus fort / plus incisif , épauler / apporter son soutien à , rendre plus prononcé / appuyer / envoyer de l'aide à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܫܢ, ܥܵܫܸܢ, ܥܫܵܢܵܐ, ܥܲܫܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܥܲܫܸܢ, ܥܵܫܹܢ, ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ, ܥܲܫܝܼܢܵܐ, ܥܲܫܝܼܢ ܩܝܵܡܵܐ, ܥܲܫܝܼܢܵܐ

See also : ܬܲܩܸܦ, ܬܲܩܘܼܦܹܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܝܘܼܠܹܐ, ܚܲܠܸܢ, ܚܲܠܘܼܢܹܐ, ܡܲܙܝܸܥ, ܡܲܙܝܘܼܥܹܐ, ܓܲܪܸܓ݂, ܓܲܪܘܼܓܹܐ, ܡܲܓ̰ܘܸܓ̰, ܡܲܓ̰ܘܘܼܓ̰ܹܐ, ܥܲܙܘܼܙܹܐ, ܥܲܙܸܙ

Source : Bailis Shamun