Eastern Syriac :ܢܲܟ݂ܪܹܐ
Western Syriac :ܢܰܟ݂ܪܶܐ
Root :ܢܟܪܝ
Eastern phonetic :' naḥ ri:
Category :verb
[Legal]
English :1) to ostracize / to ostracise , to reject / to exclude , to banish , to exile (?) ; 2) see also ܫܲܟܸܪ / ܡܲܪܝܸܡ ܐܝܼܕܵܐ / ܚܵܣܹܐ / ܙܵܟܹܐ / ܣܵܪܹܒ݂ ; a child, an idea ... : to renounce , to repudiate / to disown / to drive away from home , to reject (?) / to throw out (?) a thought ... ; ܢܲܟ݂ܪܹܐ ܒܪܘܿܢܵܐ : to renounce a son ;
French :1) frapper d'ostracisme / ostraciser , bannir / mettre au ban , chasser / rejeter / exclure , exiler (?) ; 2) voir aussi ܫܲܟܸܪ / ܡܲܪܝܸܡ ܐܝܼܕܵܐ / ܚܵܣܹܐ / ܙܵܟܹܐ / ܣܵܪܹܒ݂ ; un enfant, une pensée (?) ... : répudier / ne plus reconnaître / désavouer , chasser du foyer , rejeter / repousser une pensée ... (?) ; ܢܲܟ݂ܪܹܐ ܒܪܘܿܢܵܐ : répudier un fils ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܟܪܝ, ܒܲܪܢܘܿܟ݂ܪܵܝܵܐ , ܡܢܲܟ݂ܪܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܟ݂ܪܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܟ݂ܵܪܵܐ, ܢܲܟ݂ܪܘܼܢܹܐ, ܡܢܲܟ݂ܪܸܢ, ܒܢܘܼܟ݂ܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܲܟ݂ܪܸܢ, ܢܲܟ݂ܪܘܼܝܹܐ

See also : ܕܵܚܹܐ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܪܚܸܩ, ܡܲܚܪܸܡ, ܛܵܪܸܕ, ܕܵܚܹܩ, ܡܲܪܝܸܡ, ܡܲܪܝܘܼܡܹܐ, ܣܵܪܹܒ݂, ܣܪܵܒ݂ܵܐ, ܙܵܟܹܐ, ܙܟ݂ܵܝܵܐ, ܚܵܣܹܐ, ܚܣܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun