Eastern Syriac :ܚܲܠܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܚܰܠܽܘܢܶܐ
Root :ܚܝܠ
Eastern phonetic :ḥal ' lu: ni
Category :verb
[Human → Body]
English :1) Oraham : to strengthen , to make stronger , to grow strong(er) , to add vigor , to add strength or force ; 2) Bailis Shamun ; see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ ; military ... : to reinforce , to strengthen , to provide additional assistance to / to support , to make stronger , to embolden , to encourage , to psych up / to stiffen the resolve , to energize / to boost , to enliven / to stimulate / to brace / to arouse ; 3) transitive ; see also ܢܲܦܸܫ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܚܹܐ / ܚܲܕܸܬ : to rejuvenate , to make young or youthful again , to give new vigor to ;
French :1) Oraham : renforcer , tonifier , muscler , prendre de la force , forcir , (se) raffermir , devenir plus vigoureux , gagner de la vigueur ou de la force , rendre plus solide , solidifier ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ ; militaire ... : renforcer / soutenir , apporter son soutien à , rendre plus prononcé / appuyer / envoyer de l'aide à , encourager , stimuler , remonter le moral , donner du courage / du cœur , ragaillardir ; 3) transitif ; voir aussi also ܢܲܦܸܫ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܚܹܐ / ܚܲܕܸܬ : rajeunir , redonner de la vigueur / de la force ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܝܠ, ܚܲܝܠܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ, ܒܚܲܝܠܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܬܵܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܠܸܢ

See also : ܡܚܲܠܸܢ, ܡܲܚܣܸܢ, ܚܲܦܸܛ, ܚܲܦܘܼܛܹܐ, ܠܲܒܸܒ݂, ܬܲܩܸܦ, ܬܲܩܘܼܦܹܐ, ܥܲܫܸܢ, ܥܲܫܘܼܢܹܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܝܘܼܠܹܐ, ܡܲܙܝܸܥ, ܡܲܙܝܘܼܥܹܐ, ܓܲܪܸܓ݂, ܓܲܪܘܼܓܹܐ, ܡܲܓ̰ܘܸܓ̰, ܡܲܓ̰ܘܘܼܓ̰ܹܐ, ܥܲܙܘܼܙܹܐ, ܥܲܙܸܙ

Source : Oraham, Bailis Shamun